Thể loại - HÀNH ĐỘNG

Sức Mạnh Vô Hình - Chronicle
Sức Mạnh Vô ...
Lượt xem: 24355
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
The Lady - Lady
The Lady
Lượt xem: 9928
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Hào Khí Chiến Binh (part I + Ii) - Warriors Of The Rainbow: Seediq Bale
Hào Khí Chiến ...
Lượt xem: 25708
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Thám Tử Sherlock Holmes 2: Trò Chơi Bóng Tối - Sherlock Holmes: A Game Of Shadows
Thám Tử Sherlock ...
Lượt xem: 18208
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mùng 8 Tháng Tám - August 8th
Mùng 8 Tháng ...
Lượt xem: 27550
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Left 4 Dead
Left 4 Dead
Lượt xem: 22623
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Phi Vụ Ngầm - Contraband | Buon Lau
Phi Vụ Ngầm
Lượt xem: 21395
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mắt Rồng - Dragon Eye
Mắt Rồng
Lượt xem: 15305
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Người Đưa Tin - The Courier
Người Đưa Tin
Lượt xem: 11168
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Biệt Kích Ngầm - Act Of Valor
Biệt Kích Ngầm
Lượt xem: 45205
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Đại Truy Bổ - 大追捕 | Nightfall
Đại Truy Bổ
Lượt xem: 19759
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Bản Năng Sinh Tồn - The Grey
Bản Năng Sinh ...
Lượt xem: 15526
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Lực Lượng Đặc Nhiệm - Special Forces - Forces Spéciales
Lực Lượng Đặc ...
Lượt xem: 21627
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Kill List
Kill List
Lượt xem: 5811
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Đi Tìm Công Lý - Seeking Justice
Đi Tìm Công ...
Lượt xem: 6289
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Tiền Chuộc Đen - Black Ransom | 撕票风云
Tiền Chuộc Đen
Lượt xem: 19300
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Ba Chàng Lính Ngự Lâm - The Three Musketeers
Ba Chàng Lính ...
Lượt xem: 20590
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Đội Thiện Xạ - Sharpshooter
Đội Thiện Xạ
Lượt xem: 49105
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Ma Búp Bê - Doll Master
Ma Búp Bê
Lượt xem: 13255
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
The Guns Of Navarone - Die Kanonen Von Navarone
The Guns Of ...
Lượt xem: 6382
 •  
 •  
 •  
 •  
 •