Thể loại - HÀNH ĐỘNG

Cuộc Chiến Tình Yêu 2012 - This Means War
Cuộc Chiến Tình ...
Lượt xem: 10638
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Đội Quân Xác Chết | Đức Quốc Xã Ở Trung Tâm Của Trái Đất - Nazis At The Center Of The Earth
Đội Quân Xác ...
Lượt xem: 45681
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sức Mạnh Vô Hình - Chronicle
Sức Mạnh Vô ...
Lượt xem: 24174
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
The Lady - Lady
The Lady
Lượt xem: 9745
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Hào Khí Chiến Binh (part I + Ii) - Warriors Of The Rainbow: Seediq Bale
Hào Khí Chiến ...
Lượt xem: 25406
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Thám Tử Sherlock Holmes 2: Trò Chơi Bóng Tối - Sherlock Holmes: A Game Of Shadows
Thám Tử Sherlock ...
Lượt xem: 18052
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mùng 8 Tháng Tám - August 8th
Mùng 8 Tháng ...
Lượt xem: 27319
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Left 4 Dead
Left 4 Dead
Lượt xem: 22244
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Phi Vụ Ngầm - Contraband | Buon Lau
Phi Vụ Ngầm
Lượt xem: 21148
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mắt Rồng - Dragon Eye
Mắt Rồng
Lượt xem: 15087
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Người Đưa Tin - The Courier
Người Đưa Tin
Lượt xem: 10973
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Bố Già Tái Xuất - A Gang Story
Bố Già Tái ...
Lượt xem: 15745
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Biệt Kích Ngầm - Act Of Valor
Biệt Kích Ngầm
Lượt xem: 44958
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Đại Truy Bổ - 大追捕 | Nightfall
Đại Truy Bổ
Lượt xem: 19568
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Bản Năng Sinh Tồn - The Grey
Bản Năng Sinh ...
Lượt xem: 15382
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Lực Lượng Đặc Nhiệm - Special Forces - Forces Spéciales
Lực Lượng Đặc ...
Lượt xem: 21094
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Kill List
Kill List
Lượt xem: 5573
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Danh Sách Tử Thần - Kill List
Danh Sách Tử ...
Lượt xem: 10127
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Công Lý Tối Cao - Lethal Justice, Luat Thep
Công Lý Tối ...
Lượt xem: 15223
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Đội Điều Tra Đặc Biệt (hq) - Special Investigation Bureau
Đội Điều Tra ...
Lượt xem: 11872
 •  
 •  
 •  
 •  
 •