Phim đề cử
Cuộc Tấn Công Thứ 5 VietSub Cuộc Tấn Công Thứ 5 The 5th Wave
Truy Hồi Ký Ức VietSub Truy Hồi Ký Ức Regression
Giấc Mộng Tuổi Thanh Xuân VietSub Giấc Mộng Tuổi Thanh Xuân My Original Dream
Đi Trên Mặt Trăng VietSub Đi Trên Mặt Trăng Moonwalkers
Thám Tử Phố Tàu VietSub Thám Tử Phố Tàu Detective Chinatown
Nhà Từ Thiện VietSub Nhà Từ Thiện The Benefactor
Người Dơi: Mối Hận Thù VietSub Người Dơi: Mối Hận Thù Batman: Bad Blood
Thành Phố Bạo Lực VietSub Thành Phố Bạo Lực The City Of Violence
Người Bố Hoàn Lương VietSub Người Bố Hoàn Lương The Chaperone
Chuyện Tình Carol VietSub Chuyện Tình Carol Carol
Điều Không Tưởng VietSub Điều Không Tưởng Unthinkable
Gã Đào Hoa VietSub Gã Đào Hoa Sleeping With Other People
Bùng Cháy VietSub Bùng Cháy Burnt
Vén Màn Tội Ác VietSub Vén Màn Tội Ác The Veil
Bản Năng Gốc 2 VietSub Bản Năng Gốc 2 Basic Instinct 2
Jail VietSub Jail Jail
Mẹ VietSub Mẹ Goodnight Mommy
Bách Nhãn VietSub Bách Nhãn Marco Polo:one Hundred Eyes